Pracovná zdravotná služba

Už od 49 €

Pracovná zdravotná služba

Zobraziť služby Cenová ponuka

Vypracovanie dokumentácie PZS

Garantujeme najnižšiu cenu na SR

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia Vám formou outsourcingu ponúkame zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z....

  • vstupný audit PZS - hĺbková kontrola stavu PZS s odporúčaniami
  • hodnotenie rizík, kategorizácia pracovných činností, prevádzkové poriadky, smernica na lekárske preventívne prehliadky a ďalšie

Cenová ponukaViac informácií

Zastupovanie pri kontrolách dozoru BZS

Garantujeme najnižšiu cenu na SR

Poskytneme Vám celkové odborné zastúpenie pri prípadných kontrolách štátnym odborným dozorom našimi autorizovanými technikmi a pripravíme aj potrebné podklady....

  • prítomnosť pri kontrolách PZS (regionálny úrad verejného zdravotníctva RUVZ)

Cenová ponukaViac informácií

Služby PZS

Garantujeme najnižšiu cenu na SR

Poskytujeme odbornú poradenskú službu pre zamestnávateľov v oblasti ochrany a podpory zdravia v práci. Náš tím vykonáva činnosti, ktoré sa týkajú zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami ...

  • poradenská a konzultačná činnosť PZS
  • určenie periodicity lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci
  • vypracovanie kategorizácie pracovných činností
  • posúdenie zdravotných rizík
  • orientačné merania faktorov pracovného prostredia (hluk, osvetlenie, mikroklimatické podmienky)

Cenová ponukaViac informácií

Ergonómia práce

Garantujeme najnižšiu cenu na SR

Poskytneme vám služby našich odborníkov aj v oblasti posúdenia pracoviska, prípadne navrhneme rôzne opatrenia v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania....

  • posudzovanie pracovísk
  • navrhovanie opatrení v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania

Cenová ponukaViac informácií

Napísali naši zákazníci

Ďakujeme všetkým odborníkom a pracovníkom NajlacnejsieBOZP.sk za poskytnuté služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby a za kľudný pocit v duši. Všetci naši zamestnanci ocenili vašu kvalitu a verím, že pri najbližšej príležitosti opäť prídete.

Ondrej Senko, Žilina

S vašimi službami sme boli nadmerne spokojný a aj týmto spôsobom sa chcem poďakovať spoločnosti NajlacnejsieBOZP.sk za kvalitne odvedenú prácu a poskytnuté rady a služby v oblasti PZS.

Matej Pavlík, Rovinka

So službami, ktoré poskytujete sme boli veľmi spokojný a budeme ich vďačne šíriť aj vo svojom podnikateľskom okolí. Budeme radi, ak nám poskytnete tak isto odborné služby aj z odvetvia BOZP či OPP. S pozdravom

Peter Sloboda, Trenčín

Cenová ponuka

Vyplňte prosím formulár alebo nám nechajte vaše telefónne číslo a my vám zavoláme.

Objednávateľ:
Údaje o spoločnosti:
Špecifikácia služieb:

Viac informácií o službe: Vypracovanie GDPR

Peter Varga
+421 910 619 042
ks.pzobeisjencaljan@agrav.retep

Certifikáty, oprávnenia a osvedčenia

NajlacnejsieBOZP.sk
Palisády 11
811 01 Bratislava

ks.pzobeisjencaljan@eciffo
+421 949 740 731

Poslať email

kontakt najlacnejsiebozp.sk

Kontaktujte nás

prostredníctvom kontakného formuláru