BOZP - zdravia pri práci

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Viac informácií Kontatkujte nás

OPP - Ochrana pred požiarmi

OPP

Ochrana pred požiarmi

Viac informácií Kontatkujte nás

PZS - Pracovná zdravotná služba

PZS

Pracovná zdravotná služba

Viac informácií Kontatkujte nás

Kurzy prvej pomoci

PP

Kurzy prvej pomoci

Viac informácií Kontatkujte nás

Ponúkame kompletné služby
BOZP, OPP, PZS a PP

NajlacnejsieBOZP.sk ponúka kompletné služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmy, pracovnej zdravotnej služby, ale aj školiace kurzy prvej pomoci.

Naši audítorovaní pracovníci vyracujú kompletnú dokumentáciu BOZP, OPP a PZS.
Neváhajte nás kontaktovať ešte dnes.

Nové: Vypracovanie GDPR

Napísali spokojní klienti

Služby BOZP sme ako jedna z väčších a na trhu sa už dlhodobejšie fungujúcich firiem použili viacero krát. Ale po skúsenostiach aké máme teraz už vieme na koho sa budeme obracať aj do budúcna. Vďaka celému tímu NajlacnejsieBOZP.sk za kvalitné a profesionálne poskytnuté služby.

Ján Bartoš, Nitra

Ďakujem za odborný prístup pri vypracovaní GDPR dokumentov. Všetko prebehlo podľa očakávania a s celou dokumentáciou som nadmieru spokojný.

Ing. Peter Sklár

Ďakujem za poskytnuté profesionálne školenie a správne usmernenie v oblasti prvej pomoci. Rozhodnutie sa pre odborníkov z NajlacnejsieBOZP.sk bolo správne a sme vďačný za celkový prístup a kvalitu poskytovaných služieb.

Pavla Vozarová

S vašimi službami sme boli nadmerne spokojný a aj týmto spôsobom sa chcem poďakovať spoločnosti NajlacnejsieBOZP.sk za kvalitne odvedenú prácu a poskytnuté rady a služby v oblasti PZS.

Matej Pavlík, Rovinka
Certifikáty, oprávnenia a osvedčenia

NajlacnejsieBOZP.sk
Palisády 11
811 01 Bratislava

ks.pzobeisjencaljan@eciffo
+421 949 740 731

Poslať email

kontakt najlacnejsiebozp.sk

Kontaktujte nás

prostredníctvom kontakného formuláru