Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Už od 29 €

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zobraziť služby Cenová ponuka

Vypracovanie dokumentácie BOZP

Garantujeme najnižšiu cenu na SR

Zabezpečíme pre Vás všetky náležitosti, ktoré spĺňajú prísne zákonné podmienky a vypracujeme prostredníctvom auditorovaných pracovníkov kompletnú potrebnú dokumentáciu BOZP presne na mieru....

 • vstupný audit BOZP - hĺbková kontrola stavu BOZP s odporúčaniami
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • posudzovanie rizík, smernica BOZP, skladovanie, prevádzkové poriadky, traumatologický plán, zobrazovacie jednotky, vedenie vozidla, politika BOZP, poskytovanie osobných ochranných pracovných pomôcok, alkohol, nočná práca, postup pri úraze, zásady vo výškach a ďalšie

Cenová ponukaViac informácií

Zastupovanie pri kontrolách dozoru BOZP

Garantujeme najnižšiu cenu na SR

Ak zamestnávateľ nedisponuje s dostatočným množstvom osvedčených bezpečnostných technikov, alebo autorizovaných bezpečnostných technikov, vzniká mu povinnosť zmluvnej dohody o vykonávaní...

 • prítomnosť pri kontrolách BOZP inšpektorátom práce

Cenová ponukaViac informácií

Služby BOZP

Garantujeme najnižšiu cenu na SR

Naša spoločnosť ponúka široké spektrum komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Služba zahŕňa prvotný vstupný audit, hodnotenie rizík a spracovanie kompletnej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy. Poskytujeme priebežné...

 • vedenie a aktualizácia agendy BOZP
 • pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách
 • poradenstvo - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • bezpečnostné značenia BOZP - lekárnička prvej pomoci, piktogramy a ostatné
 • skúšky na požívanie alkoholických nápojov a iných omamných látok
 • šetrenie pracovných úrazov
 • revízie elektrických, zdvíhacích a plynových zariadení

Cenová ponukaViac informácií

BOZP na stavenisku

Garantujeme najnižšiu cenu na SR

Oblasť práce v stavebníctve je jednou z najrizikovejších odvetví, pri ktorých je riziko úrazu alebo poškodenia zdravia pri práci veľmi časté. ...

 • vypracovanie plánu BOZP na stavenisku
 • koordinácia BOZP na stavenisku

Cenová ponukaViac informácií

Školenia BOZP a overovanie vedomostí

Garantujeme najnižšiu cenu na SR

Základnou povinnosťou každého zamestnávateľa je zabezpečenie vstupného školenia zamestnanca so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci BOZP....

 • školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o bezpečnosti práce
 • oboznamovanie s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v zmysle §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
 • školenie vodičov referentských vozidiel
 • oboznamovanie vodičov referentských vozidiel v zmysle §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
 • školenie vo výškach a nad voľnou hĺbkou/horolezeckou technikou
 • oboznamovanie s prácami vo výškach a nad voľnou hĺbkou v zmysle §3 vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z.
 • oboznamovanie s prácami vo výškach a nad voľnou hĺbkou v zmysle §3 vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z.
 • oboznamovanie so zemnými prácami v zmysle §3 vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z.

Cenová ponukaViac informácií

Napísali naši zákazníci

O poskytovaných službách v oblasti BOZP som už počul viacero názorov ale tie, ktoré ste nám zabezpečili a to prostredníctvom portálu NajlacnejsieBOZP.sk som bol nadmieru spokojný. Patrí vám veľká vďaka za profesionálne poskytnuté služby a za celkový príjemný prístup k veci.

Marcela Boríková, Piešťany

Služby BOZP sme ako jedna z väčších a na trhu sa už dlhodobejšie fungujúcich firiem použili viacero krát. Ale po skúsenostiach aké máme teraz už vieme na koho sa budeme obracať aj do budúcna. Vďaka celému tímu NajlacnejsieBOZP.sk za kvalitné a profesionálne poskytnuté služby.

Ján Bartoš, Nitra

Zo službami, ktoré nám boli zabezpečené cez stránku NajlacnejsieBOZP.sk sme veľmi spokojný. Prednášky ohľadom BOZP prebiehali náučnou a uvoľnenou formou. Naozaj musím povedať, že zabezpečený technici boli tými správnymi osobami na tom správnom mieste a z radosťou vás budem odporúčať všetkým ostatným v mojom okolí. Ďakujeme

Karol Dulla, Bratislava

Cenová ponuka

Vyplňte prosím formulár alebo nám nechajte vaše telefónne číslo a my vám zavoláme.

Objednávateľ:
Údaje o spoločnosti:
Špecifikácia služieb:

Viac informácií o službe: Vypracovanie GDPR

Peter Varga
+421 910 619 042
ks.pzobeisjencaljan@agrav.retep

Certifikáty, oprávnenia a osvedčenia

NajlacnejsieBOZP.sk
Palisády 11
811 01 Bratislava

ks.pzobeisjencaljan@eciffo
+421 949 740 731

Poslať email

kontakt najlacnejsiebozp.sk

Kontaktujte nás

prostredníctvom kontakného formuláru