Ochrana pred požiarmi

Už od 49 €

Ochrana pred požiarmi

Zobraziť služby Cenová ponuka

Vypracovanie dokumentácie OPP

Garantujeme najnižšiu cenu na SR

Poskytneme Vám vypracovanie kompletnej dokumentácie OPP, ktorá je nevyhnutná pre každého zamestnávateľa prostredníctvom našich odborných licencovaných technikov....

 • vstupný audit OPP - hĺbková kontrola stavu OPP s odporúčaniami
 • požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, požiarna identifikačná karta, požiarna kniha, požiarne poriadky, projekt požiarnej bezpečnosti stavieb a ďalšie

Cenová ponukaViac informácií

Zastupovanie pri kontrolách dozoru OPP

Garantujeme najnižšiu cenu na SR

Poskytneme Vám celkové odborné zastúpenie pri prípadných kontrolách štátnym odborným dozorom našimi autorizovanými technikmi a pripravíme aj potrebné podklady. ...

 • prítomnosť pri kontrolách OPP (hasiči)

Cenová ponukaViac informácií

Služby OPP

Garantujeme najnižšiu cenu na SR

Ponúkame široké spektrum kompletných služieb aj v oblasti OPP. Poskytujeme prvotný vstupný audit, hodnotenie rizík a spracovanie kompletnej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy....

 • cvičný požiarny poplach - organizovanie, vyhodnotenie
 • preventívne protipožiarne prehliadky
 • poradenská a konzultačná činnosť OPP

Cenová ponukaViac informácií

Predaj protipožiarneho príslušenstva OPP

Garantujeme najnižšiu cenu na SR

Poskytujeme pravidelné a preventívne protipožiarne prehliadky vykonávané odbornými technikmi a v prípade potreby zabezpečíme aj výmenu protipožiarneho príslušenstva....

 • hasiace prístroje
 • požiarne príslušenstvo (úchytky, poistky, držiaky na hasiace prístroje)
 • požiarne hydranty a hadice (D25, C52, B75, A110), prúdnice, hadicové navijaky
 • požiarne značenie
 • havarijné súpravy

Cenová ponukaViac informácií

Kontroly a revízie OPP

Garantujeme najnižšiu cenu na SR

Zabezpečíme revíziu a kontrolu všetkých spotrebičov a vykonáme podrobnú prehliadku, ktorá je spojená s meraním a skúšaním stavu spotrebičov aj z hľadiska ich bezpečnosti aby sme predišli prípadným úrazom. ...

 • vodné hasiace prístroje, práškové hasiace prístroje, penové hasiace prístroje, CO2 - snehové hasiace prístroje
 • tlakové skúšky nádob, opravy hasiacich prístrojov
 • tlakové skúšky nádob, opravy hasiacich prístrojov
 • požiarna hadica D25, C52 - tlakové skúšky
 • kontroly a údržbu požiarnych uzáverov - požiarnych dverí, okien a klapiek

Cenová ponukaViac informácií

Školenia OPP a overovanie vedomostí

Garantujeme najnižšiu cenu na SR

Zabezpečíme vstupné a periodické školenia všetkých zamestnancov do oblasti OPP. Naše služby poskytujeme s dôrazom na najvyššiu kvalitu a odbornosť a to s profesionálnym prístupom....

 • školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • školenie ochrany pred požiarmi - vstupné a opakované školenia OPP
 • školenie protipožiarnej hliadky

Cenová ponukaViac informácií

Napísali naši zákazníci

V mene celej spoločnosti by som sa vám rád poďakoval za poskytnuté služby a za sprostredkovanie kontroly OPP kvalitnými autorizovanými odborníkmi v danej oblasti. V prípade ďalších potrieb firmy nebudem váhať a obrátim sa opäť na vás. Ceníme si toho.

Robert Ondrejko, Stupava

Vďaka celému tímu NajlacnejsieBOZP.sk za poskytnuté profesionálne služby, ktoré poskytujete. Na základe vašich rád a kontrol odborníkmi sme úspešne odstránili všetky nedostatky o ktorých sme si ako novo začínajúca firma na trhu mysleli, že nie sú veľkou vážnosťou.

Beáta Macková, Trnava

Asi nikto, kto nie je odborník v niektorých oblastiach by nemal hovoriť s istotou, že vo svojej firme má všetko tak ako má byť. Po nakontaktovaní sa na odborníkov cez portálu NajlacnejsieBOZP.sk sme nakoniec zistili drobné nedostatky, ktoré nám boli aj promptne odstránené. Ďakujem za rýchlosť a kvalitu poskytovaných služieb a prajem len všetko dobré.

Martin Melichar, Bratislava

Cenová ponuka

Vyplňte prosím formulár alebo nám nechajte vaše telefónne číslo a my vám zavoláme.

Objednávateľ:
Údaje o spoločnosti:
Špecifikácia služieb:

Viac informácií o službe: Vypracovanie GDPR

Peter Varga
+421 910 619 042
ks.pzobeisjencaljan@agrav.retep

Certifikáty, oprávnenia a osvedčenia

NajlacnejsieBOZP.sk
Palisády 11
811 01 Bratislava

ks.pzobeisjencaljan@eciffo
+421 949 740 731

Poslať email

kontakt najlacnejsiebozp.sk

Kontaktujte nás

prostredníctvom kontakného formuláru