Služby BOZP

Zľava 25 % len do 29.02.2024

Služby BOZP

Kontakt Cenová ponuka

Viac informácií

Školenie zamestnancov zdarma. Akcia len do 29.02.2024.

Naša spoločnosť ponúka široké spektrum komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Služba zahŕňa prvotný vstupný audit, hodnotenie rizík a spracovanie kompletnej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy. Poskytujeme priebežné poradenstvo aj v oblasti preventívnych lekárskych prehliadok a zabezpečíme kompletné zaškolenie v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi na základe platnej legislatívy a na základe platných oprávnení NIP. (Národného inšpektorátu práce).

  • vedenie a aktualizácia agendy BOZP
  • pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách
  • poradenstvo - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • bezpečnostné značenia BOZP - lekárnička prvej pomoci, piktogramy a ostatné
  • skúšky na požívanie alkoholických nápojov a iných omamných látok
  • šetrenie pracovných úrazov
  • revízie elektrických, zdvíhacích a plynových zariadení

Cenová ponuka

Vyplňte prosím formulár alebo nám nechajte vaše telefónne číslo a my vám zavoláme.

Objednávateľ:
Údaje o spoločnosti:
Špecifikácia služieb:

Viac informácií o službe: Vypracovanie GDPR

Peter Varga
+421 949 740 731
ks.pzobeisjencaljan@agrav.retep

Povedali naši klienti

O poskytovaných službách v oblasti BOZP som už počul viacero názorov ale tie, ktoré ste nám zabezpečili a to prostredníctvom portálu NajlacnejsieBOZP.sk som bol nadmieru spokojný. Patrí vám veľká vďaka za profesionálne poskytnuté služby a za celkový príjemný prístup k veci.

Marcela Boríková, Piešťany

Služby BOZP sme ako jedna z väčších a na trhu sa už dlhodobejšie fungujúcich firiem použili viacero krát. Ale po skúsenostiach aké máme teraz už vieme na koho sa budeme obracať aj do budúcna. Vďaka celému tímu NajlacnejsieBOZP.sk za kvalitné a profesionálne poskytnuté služby.

Ján Bartoš, Nitra
Certifikáty, oprávnenia a osvedčenia

NajlacnejsieBOZP.sk
Palisády 11
811 01 Bratislava

ks.pzobeisjencaljan@eciffo
+421 949 740 731

Poslať email

kontakt najlacnejsiebozp.sk

Kontaktujte nás

prostredníctvom kontakného formuláru